Tretia strana

a)  náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky: 0€

b)  náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy: 0€

c)  náklady na umiestňovanie volebných plagátov: 0€

d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň: 0€

Pridaj komentár