Výsledky prieskumu volebných preferencii 2012

Dňa 6. 3. 2012 o 11 00 prezentovala agentúra Transparentnosť za účasti novinárov prieskum volebných preferencii uskutočnený v mesiacoch február a marec na vzorke 1002 respondentov. Na tlačovej konferencii boli publikované výsledky prieskumu s otázkou: “Keby sa parlamentné voľby konali dnes, ktorej politickej strane by ste dali svoj hlas?”

Po prepočte na mandáty uverejňujeme prehľad získaných poslaneckých mandátov nasledovne, pričom bol použitý prepočet tak, ako ho predpisuje Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prostredníctvom republikového volebného čísla, ktoré je vzhľadom na odhadovanú volebnú účasť 14 570. Toto číslo sa nachádza v počte získaných hlasov pre jednotlivé politické strany, ktoré by sa dostali do parlamentu. Volatilita je pomerne vysoká, pretože politické strany Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, Slovenská národná strana a Strana maďarskej koalície sa pohybujú v oblasti možnej zvoliteľnosti.

Prieskum priniesol zaujímavé zistenie, podľa ktorého relatívne značný počet hlasov môže získať strana Obyčajní ľudia, ktorý má podobný názov so stranou Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, ako aj slabú orientáciu v názvoch politických strán a neochotu ísť k voľbám. Účasť by však mala prekročiť hranicu 62%.

Na tlačovej konferencii boli odpovedané otázky súvisiace s financovaním prieskumu, s jeho realizáciou a členstvom v profesijnej organizácii. Výsledky priebehu prieskumu, jeho ohlasy a transparentné zverejnenie budú súčasťou vedeckej práce a následne publikované.