About Dušan Štrauss

Mgr. 2002 PhD. 2010 PhDr. 2012 Doterajšie zamestnania: vysoké školstvo, tlačové oddelenie, živnosť

CSR

Fundraising – (z angl. shromažďování zdrojů) je cílevědomá činnost směřující k získání finančních, věcných nebo jiných zdrojú na veřejne prospěšné aktivity. Subjekty fundraisingu bývají hlavně neziskové organizace, nadace, církve, rozpočtové nebo příspěvkové organizace, samosprávní jednotky a združení. Ve skutečnosti také politické strany a hnutí neboli podnikatelské subjekty.

Crowfunding – (z angl. davové financování) je forma financování projektu ze mnoha drobných zdrojů, zejména kolektivního charakteru. S využitím sociálních sítí je možné financovat nové inovativní projekty z množstva individuálních aktérů napr. veřejnou výzvou, nebo reklamou. Crowfunding přináší benefity v podobě slev, posílení sociálního kapitálu, image nebo pozitivní identifikace s obecně prospěšnými cíli nebo snahou o inovace.

Matching  - (z angl. párování) znamená vytváření potřebných zdrojů na základě akumulace požadovaného objemu financí s cílem získání klíčového partnera, který po dosažení částky přidá svůj díl . Má –li být příspěvek na dobročinnost v objemu 100 procent, pak např. po vkladech zaměstnanců 50 procent, zaměstnavatel, neboli investor vklad ještě zdvojnásobí. Matchingové fondy mají za cíl motivaci mnoha dobrovolníků k násobní efektu, kdy strategický partner získává veřejnou podporu pro svou filantropii.

Start-up – vznikajícií projekt nebo firma, která s pomocí jiných metod financování (pozri také: crowfounding, fundraising)realizuje svůj cíl v podobě návratnosti, zisku, akvizice fuze, nebol vytvoření konzorcia. Nižší počáteční náklady s jistým rizikem rozloženým mezi investory maú zpravidla vysokou návratnost.

Benchmarking  – (z angl. ) jedná jse o proces využívání metod komparace vlastních výstupních dat a výstupů partnerů s konkurencí, nebo-li s e zbožím a službami, které jsou pro firmu důležitá, s cílem sdílení výsledků  zlepšení procesů. Jednoduše řečeno jde o  učení se od lepších s cílem zvyšování jakosti (kvality). Extermí benchmarking porovnává vlastní firmu (organizaci) s konkurencí a Interní benchmarking porovnává procesy vevnitř mezi jednotlivými složkami neboli útvary.  Zákaznický benchmarking porovnává požadavky poptávky s poskytovanými službami nebo zbožím. Procesní benchmarking zjišťuje výkonnost procesů v srovnatelných firmách a organizacích. Benchmarking je tedy systematickou činností, která slouží k zlepšení vlastních produktů a která může být sdílena jinými srovnatelnými subjekty.