Otvorený list ministrovi školstva

 

Vážený pán minister Juraj Draxler, MA,

niekoľkokrát som sa na Vás obrátil úctivým spôsobom, aby som upozornil na situáciu vo Vašom rezorte a veľmi pekne som Vás žiadal o nápravu stavu. Žiadal som, aby nedochádzalo k politizácii v školstve, aby sa neporušoval Zákonník práce a aby sa zastavilo nehospodárne vynakladanie prostriedkov z verejných, teda našich zdrojov. Ani listy Vám ani predsedovi Odborového zväzu školstva nemali žiadnu odozvu. Preto musím zvoliť spôsob otvoreného listu.

  1. Učitelia štrajkujú a vieme prečo. Rád by som im vyjadril svoju podporu, ale pred časom som dostal od Vášho rezortu výpoveď a tak musím v pondelok do inej práce.
  2. V rezorte školstva existuje atmosféra strachu. Strachu zo svojvoľného prepúšťania, výpovedí, či šikanovania. A tak je veľa tých, čo sú radi, že ešte miesto majú a môžu aspoň trochou prispieť do rodinného rozpočtu. Samozrejme, že sú radšej ticho.
  3. Peniaze sa nevynakladajú vždy v prospech žiakov alebo učiteľov. Chcete vedieť kam idú? Na odmeny, odstupné, či na nákup predraženého zariadenia. Ako sa dá vo Vašom rezorte vysvetliť prepúšťanie a zároveň vyplatenie odstupného 49 200€ jednej osobe v rámci jednej organizácie? Jedného odmeniť a viacerých vyhodiť? V rezorte školstva sa to nazýva racionalizácia…
  4. Školské odbory nedokázali ochrániť ani zamestnancov, ani svojich členov od straty zamestnania.
  5. Zariadenie sa kupuje drahé. Stolička v triede, ktorá sa rozpadáva po troch rokoch predsa nemohla stáť viac ako 60€!
  6. Čo akademické obce, kde nie je možná diskusia?
  7. Alebo drahé informačné systémy, kde Vášmu študentovi zapíše známku niekto iný…?
  8. Zato v školstve existuje kumulácia funkcii, vyhadzovanie nepohodlných ľudí, politické väzby, nehospodárne vynakladanie finančných zdrojov, znemožňovanie prístupu k svojim veciam, nerovnaký prístup k zamestnancom, mobbing, či bossing.
  9. Nerozhoduje vždy kvalifikácia a odbornosť, ale stranícka príslušnosť a poslušnosť.
  10. Prečo radšej nechcete školstvo transparentné, efektívne, jedlá zdravé a žiakov, či študentov, ktorí by okrem odborných vedomostí vedeli ďalšie užitočné veci, napr. poskytnúť prvú pomoc na ulici?

PhDr. Dušan Štrauss, PhD.

 

 

Efektivita parlamentnej volebnej kampane

Na základe záverečných správ politických strán uverejnených Ministerstvom financií SR o nákladoch na volebnú kampaň do Národnej rady Slovenskej republiky v marci 2012 je efektivita vynaložených prostriedkov na nasledovná:

Prvý graf Náklady na jeden hlas znázorňuje pomer vynaložených eur na jeden získaný voličský hlas pre danú politickú stranu. Najefektívnejšou sa javí práve OĽaNO a Smer-SD, ktoré minuli asi päťkrát menej peňazí v pomere k volebnému výsledku.

Druhý graf Náklady a výnosy znázorňuje objem vynaložených prostriedkov v eurách (reálne v centoch), ktoré boli potrebné na získanie jedného eura z príspevku štátneho rozpočtu pre politické strany.

Tretí graf Náklady na mandát vyjadruje celkové priznané vynaložené finančné prostriedky na dosiahnutie jedného poslaneckého mandátu politickou stranou. Z tohoto hľadiska predstavovali náklady najúspešnejšej politickej strany v pomere k najmenej úspešnej až sedemnásobný rozdiel.

Štvrtý graf Rentabilita znamená návratnosť vložených prostriedkov do volebnej kampane za jednotlivé politické strany. Vyplýva z neho, že z hľadiska financií boli úspešnejšie SNS a SMK-MKP ako napr. SDKÚ-DS a SaS.

 

 

Výsledky prieskumu volebných preferencii 2012

Dňa 6. 3. 2012 o 11 00 prezentovala agentúra Transparentnosť za účasti novinárov prieskum volebných preferencii uskutočnený v mesiacoch február a marec na vzorke 1002 respondentov. Na tlačovej konferencii boli publikované výsledky prieskumu s otázkou: “Keby sa parlamentné voľby konali dnes, ktorej politickej strane by ste dali svoj hlas?”

Po prepočte na mandáty uverejňujeme prehľad získaných poslaneckých mandátov nasledovne, pričom bol použitý prepočet tak, ako ho predpisuje Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prostredníctvom republikového volebného čísla, ktoré je vzhľadom na odhadovanú volebnú účasť 14 570. Toto číslo sa nachádza v počte získaných hlasov pre jednotlivé politické strany, ktoré by sa dostali do parlamentu. Volatilita je pomerne vysoká, pretože politické strany Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, Slovenská národná strana a Strana maďarskej koalície sa pohybujú v oblasti možnej zvoliteľnosti.

Prieskum priniesol zaujímavé zistenie, podľa ktorého relatívne značný počet hlasov môže získať strana Obyčajní ľudia, ktorý má podobný názov so stranou Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, ako aj slabú orientáciu v názvoch politických strán a neochotu ísť k voľbám. Účasť by však mala prekročiť hranicu 62%.

Na tlačovej konferencii boli odpovedané otázky súvisiace s financovaním prieskumu, s jeho realizáciou a členstvom v profesijnej organizácii. Výsledky priebehu prieskumu, jeho ohlasy a transparentné zverejnenie budú súčasťou vedeckej práce a následne publikované.