CSR

Fundraising – (z angl. shromažďování zdrojů) je cílevědomá činnost směřující k získání finančních, věcných nebo jiných zdrojú na veřejne prospěšné aktivity. Subjekty fundraisingu bývají hlavně neziskové organizace, nadace, církve, rozpočtové nebo příspěvkové organizace, samosprávní jednotky a združení. Ve skutečnosti také politické strany a hnutí neboli podnikatelské subjekty.

Crowfunding – (z angl. davové financování) je forma financování projektu ze mnoha drobných zdrojů, zejména kolektivního charakteru. S využitím sociálních sítí je možné financovat nové inovativní projekty z množstva individuálních aktérů napr. veřejnou výzvou, nebo reklamou. Crowfunding přináší benefity v podobě slev, posílení sociálního kapitálu, image nebo pozitivní identifikace s obecně prospěšnými cíli nebo snahou o inovace.

Matching  - (z angl. párování) znamená vytváření potřebných zdrojů na základě akumulace požadovaného objemu financí s cílem získání klíčového partnera, který po dosažení částky přidá svůj díl . Má –li být příspěvek na dobročinnost v objemu 100 procent, pak např. po vkladech zaměstnanců 50 procent, zaměstnavatel, neboli investor vklad ještě zdvojnásobí. Matchingové fondy mají za cíl motivaci mnoha dobrovolníků k násobní efektu, kdy strategický partner získává veřejnou podporu pro svou filantropii.

Start-up – vznikajícií projekt nebo firma, která s pomocí jiných metod financování (pozri také: crowfounding, fundraising)realizuje svůj cíl v podobě návratnosti, zisku, akvizice fuze, nebol vytvoření konzorcia. Nižší počáteční náklady s jistým rizikem rozloženým mezi investory maú zpravidla vysokou návratnost.

Benchmarking  – (z angl. ) jedná jse o proces využívání metod komparace vlastních výstupních dat a výstupů partnerů s konkurencí, nebo-li s e zbožím a službami, které jsou pro firmu důležitá, s cílem sdílení výsledků  zlepšení procesů. Jednoduše řečeno jde o  učení se od lepších s cílem zvyšování jakosti (kvality). Extermí benchmarking porovnává vlastní firmu (organizaci) s konkurencí a Interní benchmarking porovnává procesy vevnitř mezi jednotlivými složkami neboli útvary.  Zákaznický benchmarking porovnává požadavky poptávky s poskytovanými službami nebo zbožím. Procesní benchmarking zjišťuje výkonnost procesů v srovnatelných firmách a organizacích. Benchmarking je tedy systematickou činností, která slouží k zlepšení vlastních produktů a která může být sdílena jinými srovnatelnými subjekty.

Výsledky prieskumu volebných preferencii 2012

Dňa 6. 3. 2012 o 11 00 prezentovala agentúra Transparentnosť za účasti novinárov prieskum volebných preferencii uskutočnený v mesiacoch február a marec na vzorke 1002 respondentov. Na tlačovej konferencii boli publikované výsledky prieskumu s otázkou: “Keby sa parlamentné voľby konali dnes, ktorej politickej strane by ste dali svoj hlas?”

Po prepočte na mandáty uverejňujeme prehľad získaných poslaneckých mandátov nasledovne, pričom bol použitý prepočet tak, ako ho predpisuje Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov prostredníctvom republikového volebného čísla, ktoré je vzhľadom na odhadovanú volebnú účasť 14 570. Toto číslo sa nachádza v počte získaných hlasov pre jednotlivé politické strany, ktoré by sa dostali do parlamentu. Volatilita je pomerne vysoká, pretože politické strany Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, Slovenská národná strana a Strana maďarskej koalície sa pohybujú v oblasti možnej zvoliteľnosti.

Prieskum priniesol zaujímavé zistenie, podľa ktorého relatívne značný počet hlasov môže získať strana Obyčajní ľudia, ktorý má podobný názov so stranou Obyčajní ľudia – nezávislé osobnosti, ako aj slabú orientáciu v názvoch politických strán a neochotu ísť k voľbám. Účasť by však mala prekročiť hranicu 62%.

Na tlačovej konferencii boli odpovedané otázky súvisiace s financovaním prieskumu, s jeho realizáciou a členstvom v profesijnej organizácii. Výsledky priebehu prieskumu, jeho ohlasy a transparentné zverejnenie budú súčasťou vedeckej práce a následne publikované.